Werkwijze

Stichting Indra wil verantwoordelijke medewerkers in dienst hebben,
die hun vakkennis bijhouden en hun werk altijd uitstekend uitvoeren.

Ieder wijkteam staat onder leiding van een teamleider, hij/zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening aan onze cliënten. Daarnaast fungeert deze ook als aanspreekpunt en klankboord voor de teammedewerkers.

Alle activiteiten op het gebied van zorgwerkzaamheden en functioneren van het team, wordt door de medewerkers van het team zelf geregeld. Dit vergroot de inspraak, de betrokkenheid en de collegialiteit. Maar het belangrijkste: de arbeidsvreugde neemt toe.

sindra2018_werkwijze1b

Wij werken in klein teamverband met maximaal 15 medewerkers in een bepaalde postcodegebied/omgeving/wijk.

Zorg is dicht bij de cliënten georganiseerd.

Wij onderhouden contacten met het netwerk in de omgeving van de cliënt.

De medewerkers komen bij voorkeur uit de woonomgeving van de cliënt.

Elk team heeft één wijkverpleegkundige, deze stuurt het team aan.

Doelstelling

 

Wat willen wij?

“Personeel dat zich altijd verantwoordelijk gedraagt en deskundig en betrouwbaar is naar onze cliënten.”

 

Kernwaarden

 

Stichting Indra identificeert zich
met de volgende kernwaarden:

  • Transparantie
  • Vertrouwen
  • Gelijkwaardigheid
  • Oprechtheid
  • Idealisme
  • Respect
  • Continuïteit

Als jij denkt hier aan te kunnen voldoen, dan willen wij graag op een bijzondere manier zaken doen met jou!
Stichting Indra biedt jou het klimaat aan, waarin jij je kunt ontplooien tot een vakkundige zorg professional.

Daar gaat het steeds om!

Geïnteresseerd?

Neem contact op met onze HR manager of Zorgmanager via hr@stichtingindra.nl.