Missie en visie

De missie van Stichting Indra is zorg te bundelen, zodat zorgaanbieders zich kunnen focussen op daar waar zij het beste in zijn: zorg verlenen en daardoor cliënten de meest optimale en complete zorg bieden die zij nodig hebben.

De missie van Stichting Indra is kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren, waardoor haar cliënten ondanks fysieke ongemakken zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

sindra2018_missie-en-visie-3-01

Stichting Indra is anders door haar integrale benadering en het multiculturele karakter van haar zorg. De samenleving wordt steeds gevarieerder, de zorgvraag dus ook. Stichting Indra kent en erkent de normen en waarden die per cultuur kunnen verschillen. Al onze medewerkers in de zorg zijn bekend met deze normen en waarden en kunnen die vertalen naar de zorg, waardoor de cliënt zich begrepen en veilig voelt.

Stichting Indra zet zich maximaal in voor de best mogelijke match tussen cliënt en medewerker.

Het beroep dat de overheid doet op de eigen kracht van de zorgcliënt en zijn/haar omgeving, vraagt om  ontwikkeling van vernieuwende zorgvormen en van samenwerking tussen verschillende disciplines in de zorg- én welzijnssector.
Stichting Indra gelooft dat haar kleurrijke cliënten gebaat zijn bij de versterking van hun sociale uitgangssituatie, waaraan wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Immers kennen wij de leefwereld van onze cliënten, respecteren deze en benutten de kracht hiervan. In zoverre liggen in onze visie participatie en gezondheid in elkaars verlengde.

Kwaliteit

Zorg en aandacht voor de cliënt staan voorop bij Stichting Indra.
Betrokken medewerkers spelen ook een grote rol bij het leveren van de kwaliteit van onze zorg. Betrokkenheid betekent immers ook open staan voor wensen, vragen en kritiek van cliënten. Zo kunnen we de zorg continu verbeteren en waarborgen.

Stichting Indra stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar dienstverlening en neemt dit zeer serieus.
Dit is een belangrijke leidraad voor kwaliteit van de uitvoering van de zorg bij cliënten, de evaluatie en de bijstelling.

De kernafspraken van de werkwijze van Stichting Indra daarbij zijn:

  • Duidelijke afspraken.
  • Zorgvuldige communicatie.
  • Correcte houding richting de cliënt.
  • Respect voor privacy.
  • Betrouwbare en deskundige hulp met het oog op de effectiviteit van onze dienstverlening.

U kunt eenvoudig overstappen naar Stichting Indra.

Door het invullen van het contactformulier kunt u dat aan ons kenbaar maken.
Daarna nemen wij contact met u op en regelen alles voor u.