Wie zijn wij

Stichting Indra biedt thuis zorg aan ouderen die zo lang mogelijk thuis willen wonen. Met de 24 uurszorg richt Stichting Indra zich op een waardige zorg op maat, een woonomgeving waar de bewoners zich thuis voelen. De Stichting geeft haar bewoners optimale begeleiden en hun partners en/of verzorgers waar mogelijk ondersteunen.

Komende decennia zal de doelgroep ouderen met dementie in omvang toenemen.

Dit geldt ook voor de ouderen met een migratieachtergrond. Stichting Indra richt zich met name op de eerste en, voor een deel, op de tweede generatie ouderen met een migratie achtergrond of mensen die affiniteit hebben met de doelgroepen. De stichting beoogt ouderen met een zorgvraag een thuis te bieden die past bij hun levensstijl. Dat betekent dat cultuursensitief denken en handelen leidend is.

Samen met bewoners en familie wordt gewerkt aan een sfeer die de beleving van thuis evenaart.

Dementia
Hoeveel mensen lijden aan dementie in Nederland?

2014

0
Aantal mensen met dementie
0
Waarvan allochtonen

2020

0
Aantal mensen met dementie (+17%)
0
Waarvan allochtonen (+34%)

2030

0
Aantal mensen met dementie (+61%)
0
Waarvan allochtonen (+109%)

Culturele waarden en normen zijn bepalend voor de werkwijze. Deze wordt uitgevoerd door kleine, vaste teams van mensen uit de doelgroep en/of mensen die affiniteit hebben met de doelgroep. Zij weten wat de waarde van extended family is en kunnen een huiselijke sfeer creëren.

U kunt eenvoudig overstappen naar Stichting Indra.

Door het invullen van het contactformulier kunt u dat aan ons kenbaar maken.
Daarna nemen wij contact met u op en regelen alles voor u.