Cliëntenraad

In de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) is vastgesteld dat iedere thuiszorgorganisatie moet beschikken over een cliëntenraad. Deze raad behartigt het belang van de cliënten. De raad brengt adviezen uit over kwaliteitsverbeteringen en zij houden in de gaten of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Stichting Indra hecht veel waarde aan de adviezen van haar cliëntenraad. Zo is de raad o.a. ook op de hoogte van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek en geven advies of doen voorstellen voor verbeterpunten aan Stichting Indra. De cliëntenraad bewaakt de medezeggenschap van cliënten, belangrijk dat een dergelijke raad dus bestaat. Wanneer u zitting neemt in de cliëntenraad kunt u, vier maal per jaar tijdens een bijeenkomst, meedenken en meepraten over Stichting Indra.

Heeft u een onderwerp wat u onder de aandacht wilt brengen bij de cliëntenraad of wilt u zich voor een lidmaatschap in de raad aanmelden?

Stuurt u dan een e-mail naar: clientenraad@stichtingindra.nl.
U kunt ook altijd contact opnemen via telefoonnummer 088-2206075.

Menswaardigheid: ieder mens is uniek.

We bieden als specialist Thuiszorg ondersteuning op maat
en vullen dit eventueel aan met noodzakelijke overige diensten.