Stichting Indra onderschrijft de 7 principes van de
Governance code Zorg 2017.

sindra2018_governance-code
Goede zorg

De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.

sindra2018_governance-code
Waarden en normen

De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht van de zorgorganisatie.

Invloed belanghebbenden

De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.

Inrichting governance

De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.

Goed bestuur

De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.

Verantwoord toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.

Continue ontwikkeling

De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

Soft controls, wat zijn dat?

U kunt eenvoudig overstappen naar Stichting Indra.

Door het invullen van het contactformulier kunt u dat aan ons kenbaar maken.
Daarna nemen wij contact met u op en regelen alles voor u.